TİGEM 100 Daimi ve 496 Geçici İşçi Alımı Başvurusu İŞKUR'da Başladı!

Tarım İşletmelerine işçi alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını İŞKUR Üzerinden yapacak. Peki Şartlar ve ilanın detayları nedir?

TİGEM 100 Daimi ve 496 Geçici İşçi Alımı Başvurusu İŞKUR'da Başladı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 596 işçi alımı yapıyor. Yayımlanan ilana göre 100 daimi işçi alımı ve 496 geçici işçi alımı yapılacak. Söz konusu ilan geçtiğimiz gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığında yayımlanmış olup başvuru süreci bugün başlamıştır. Peki kimler başvuru yapabilecek? Nasıl başvuru yapılacak? İlanlar hakkında detayları nedir? İşin Olsa ekibi olarak sizlerle bu bilgileri paylaşacağız.

İŞKUR'da 596 İşçi Alımı Başvuru Süreci Başladı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( TİGEM ) yayımlamış olduğu işçi alımı ilanına göre başvuru süreci bugün 19 Ekim 2020 tarihi ile başladı. Adaylara Başvuru için sadece 4 günlük süre verilmiş olup en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir.

Peki Nasıl Başvuru yapılacak?

Adaylar başvurularını sadece Kamu İŞKUR İlanları üzerinden online olarak veya Alo 170 aracılığı ile yapacaklar. Bu kapsamda adaylar online başvuru için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak İŞYERİ ÜNVANI kısmında " TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazarak ve " ARA " tuşuna tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

Kimler TİGEM İşçi Başvurusunda Bulunabilir?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak işçi personel alımları için adaylar başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu yönde genel olarak;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 – 45 yaş aralığında olmak,

3) Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

8) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

12) Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

13) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

15) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

16) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. şartları aranır.

Noter Kurası Ne Zaman Yapılacak?

İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve şartları uyan adaylar arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

Noter kura çekimi 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:00'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona hiçbir aday alınmayacaktır.

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda (https://tigem.gov.tr/) adresinden duyuru yapılacaktır. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav Yapılacak!

Noter kurasıyla belirlenen asil adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sözlü sınav uygulanacaktır.

Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler Noter kura çekimine ve sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle uygulamalı sözlü sınav puanı belirlenecektir. Uygulamalı sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan uygulamalı sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca kazanan adaylara iadeli taahhütlü yazılı tebligat gönderilecektir.

İŞKUR İŞ İLANI DUYURUSU 

KADRO DAĞILIMI VE ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 01:22
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet
Mehmet - 2 yıl Önce

Orman genel müdürlüğü is makinası operatörü yaş sınırı 35 tarım işletmeleri operatör alımı yaş sınırı 45 şu iskur yaş sınırını bir sabitlese iyi olur birde hemen her şehirde alim var maraş yok bu nasıl bir memleket