Ticaret Bakanlığı İŞKUR ile 115 Personel Alacak! ( Güvenlik Görevlisi ve İşçi )

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İŞKUR aracılığı ile farklı alanlarda 115 personel alacak. Başvuru süreci başlamış olup detaylar haberimizde.

Ticaret Bakanlığı İŞKUR ile 115 Personel Alacak! ( Güvenlik Görevlisi ve İşçi )

Ticaret Bakanlığı İşçi Personel Alımı ilanı yayımlandı. Az önce yayımlanan ilana göre Ticaret Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve farklı illerde görevlendirmek üzere 115 kişilik boş kadro ile İşçi Alımı Yapacak. Alımlar Kamu İŞKUR İlanları üzerinden ilerleyecek olup iki farklı kadro yer alıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Ticaret Bakanlığı Sürekli işçi kadrosunda alım yapılacak. Bu kapsamda,

  • 70 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri,
  • 45 Beden İşçisi,

alımı yapılacak.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı

Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı

BAŞVURU ŞARTLARI:

Ticaret Bakanlığı İşçi ve Güvenlik Görevlisi Alımı için adaylardan,

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak,

b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:

  • En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
  • 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
  • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  • Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

Beden İşçisi Kadrosu için:

  • En az ortaöğretim mezunu olmak
  • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı İşçi Personel alımı için 115 işçi alımı başvuru süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile yapmaları gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 00:22
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ayşe Yıldız
Ayşe Yıldız - 2 yıl Önce

Allah rızası için lütfen yaş sınırı kaldırılsın işe ihtiyacım var çalışmak istiyorum

Dudu  gokoglu
Dudu gokoglu - 2 yıl Önce

Issızım sürekli çalışa bileceğim bi iş ariyorum

Derya kartal
Derya kartal - 2 yıl Önce

Ne olur yas sınırı kaldırılsın