TCDD, Cumhurbaşkanlığı ve Tarım Bakanlığı İle 10 Kuruma 107 Personel Alınıyor!

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan Kamu Grubu personel alımı ilanlarına göre kamuya 107 kişilik kadro ile kamu personeli alınacak. Peki kurumlar ve şartlar nedir?

TCDD, Cumhurbaşkanlığı ve Tarım Bakanlığı İle 10 Kuruma 107 Personel Alınıyor!

İŞKUR Kamu Grubu personel alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre 13 farklı kamu kurumu tarafından 107 kişilik kadro ile alım yapılacak. Söz konusu yayımlanmış olan ilanlar içerisinde, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı, Devlet Demiryolları gibi kamu kurumları, Belediyeler ve Üniversiteler yer alıyor. İşte kamuya personel alımı yapacak olan kurumlar ve listesi şöyledir.

ALIM YAPACAK KAMU KURUMLARI:

 1. ELDİVAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ : 1 Beden İşçisi
 2. TAŞOVA SULAMA BİRLİĞİ: 1 Su Kanalı İşçisi
 3. SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
 4. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 2 Makam Şoförü
 5. TAŞKÖPRÜ SULAMA BİRLİĞİ: 12 Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)
 6. ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 2 Beden İşçisi (Genel)
 7. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 1 Elektrik Teknisyeni, 4 Güvenlik Görevlisi , 10 Temizlik Görevlisi
 8. TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti, 1 Uzakyol Birinci Zabiti, 1 Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti ve Kaptan (Uzakyol)
 9. BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Hayvan Yetiştiricisi
 10. TALAS BELEDİYE BŞK: 1 Çim Saha Görevlisi, 10 Park süpürücü, 12 Beden İşçisi (Genel), 1 Çöp Kamyonu Sürücüsü, 1 Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı),
 11. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ: 2 İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı, 5 Güvenlik Görevlisi, 18 Temizlik Görevlisi,
 12. BİGA SULAMA BİRLİĞİ: 2 Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)
 13. HARRAN ÜNÜVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Sıhhi Tesisatçı, 4 Temizlik Görevlisi, 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı ve 10 Güvenlik Görevlisi

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre adaylardan aşağıdaki nitelikler talep edilmektedir.

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

5) Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak, 

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

9) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

10) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

şartları aranır. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK!

İŞKUR üzerinden alınacak personel adayları başvurularını İnternet ortamında gerçekleştirmeleri gereklidir. Geçtiğimiz hafta ve vu hafta başı ile yayımlanmış olan Kamu Grubu personel alımı ilanlarına göre kamuya perosnel alımları esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 13:14
YORUM EKLE