Tarsus Üniversitesi Kura İle 12 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı

Tarsus Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. KPSS Şartı olmaksızın 12 kişi alınacak. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

Tarsus Üniversitesi Kura İle 12 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile personel alımı ilanlarına göre Tarsus Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak amacı ile kura ve sözlü sınav yöntemi ile 12 kişilik kadro ile Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Adayların en az lise mezunu olmaları gereklidir.

Kadro Detayları Nedir?

Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları:

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

e) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

f) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Ayrıca adaylardan özel olarak adaylardan, En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak ve 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak şartı aranacak.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak Güvenlik Görevlisi alımları için başvuru süreci 09 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 13 Kasım 2020 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacaktır. İlan hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE