Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR İle 118 Kamu Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazetede yayımlanan ilan için başvurular İŞKUR'dan alınacak. Kadro ve şartlar nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR İle 118 Kamu Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığ Kamu personeli Alımı ilanı yayımladı. 18 Eylül 2021 tarihi ile yayımlanmış olan Resmi Gazete ilanlarına göre Bakanlık farklı kadrolarda 118 personel alımı yapacağını bildirdi. Bu yönde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

 • Ağır Vasıta 1,
 • Aşçı 4,
 • Elektrikçi 1,
 • Gemi Adamı 1,
 • Genel Temizlik Görevlisi 27,
 • İnşaat işçisi 4,
 • Kaloriferci 4,
 • Kaynakçı 1,
 • Marangoz 2,
 • Oto Boyacısı 1,
 • Sıhhi Tesisatçı 3,
 • Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 1,
 • Tarım Hizmetleri İşçisi 68,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden yapılacak. Başvuru süreci başladığında haberdar olmak için İşin Olsa Mobil uyguamasını indiriniz.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021, 22:28
YORUM EKLE