Tarım Bakanlığı Türkiye Geneli Daimi ve Geçici 2083 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2083 İşçi Alımı ilanı yayımlandı. Az Önce gelmiş olan duyuruya göre Bakanlık Geçici ve Daimi 2083 İşçi Alacak. İşte detaylar.

Tarım Bakanlığı Türkiye Geneli Daimi ve Geçici 2083 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı için işçi alımı ilanı yayımlandı. Az Önce yayımlanmış olan işçi alımı ilanına göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2083 kişilik boş kadro ile işçi alımı yapılacağını ilan etti. Daha önce de tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılı 2000 işçi alımı yapılacağı yönündeydi. İlan için adayları çok fazla bekletmeyen Bakanlık ilanı yayımladı.

GEÇİCİ VE DAİMİ 2083 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı iki ilan birden yayımladı. Bu Kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı 2080 Geçici İşçi Alımı ve Daimi olan 3 İşçi Alımı yapacağını ilan etti. Söz konusu yayımlanmış olan İşçi Alımı ilanına göre alımlar Türkiye Genelinde farklı birimlere yapılacak. Peki ilgili ilanlara kimler başvuru yapabilecek? Geçici ve Daimi İşçi Alımı kadro dağılımı ve alım yapılacak illere göre dağılım nedir? Tüm detayları aktarıyoruz.

2080 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

DAİMİ 3 İŞÇİ ALIMI:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 Daimi İşçi alımı yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak. İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir.

9.En az ilköğretim mezunu olmak,

10.Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

11. Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak.(Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV:

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI

DAİMİ İŞÇİ ALIMI İLANI

İLAN İŞKUR'DA YAYIMLANDIĞINDA ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 00:21
YORUM EKLE