Sakarya Üniversitesi Lise Mezunu Temizlik Görevlisi Alıyor! Başvurular Başladı

Sakarya Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliği için lise mezunu adaylar arasından farklı statülerde personel alımı yapacağını ilan etti. İşte detaylar.

Sakarya Üniversitesi Lise Mezunu Temizlik Görevlisi Alıyor! Başvurular Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sakarya Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile kura ile personel alımı yapacağını belirtti. Ayrıca Türkiye İş Kurumu aracılığı ile de yayımlanmış ve başvuru süreci başlamış olan ilan ile kamuya 9 kişilik kadro ile alım yapılacak. Başvuruların 20 Ocak 2020 tarihi ile başlamasının ardından şartlar ve başvuru detayları belli oldu. İşte ilan hakkında detaylar.

POZİSYON DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

6. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

7.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

10. Engelli başvurusu için; Engelli sağlık kurulu raporunda en az %40 engelli olduğunu belgelemek.

11. Eski Hükümlü adaylar için durumunu gösterir belge sahibi olmak.

BAŞVURULAR:

Sakarya Üniversitesi personel alımı başvuruları 20 Ocak 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 24 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE