Sahil Güvenlik Komutanlığı İlkokul ve Lise Mezunu Kamu Personeli Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı İŞKUR aracılığı ile farklı alanlarda personel alımı yapılacak. Başvuru şartları ve kadro dağılımını sizlerle paylaşıyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı İlkokul ve Lise Mezunu Kamu Personeli Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı ilanları yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinde yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre 4 kişilik kadro ile Büro İşçisi ve Bulaşıkçı alımı gerçekleştirecek. Alımlar Engelli adaylar ve Terör Mağdurları tarafından yapılacak. Kadro detayları ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye İş Kurumu aracılığı ile bünyesine 4 kişilik kadro ile 2 İlkokul Mezunu Bulaşıkçı / Sofracı ve 2 kişilik kadro ile Lise Mezunu Büro İşçisi alımı yapılacak.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Bulaşıkçı Alımı:

Öğrenim seviyesi en az ilkokul ve en fazla lise düzeyinde eğitim veren okulların herhangi bir bölümünden mezun olup 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik kanunu veya 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı yedek subaylar ve yedek askeri memurlar kanunu kapsamında giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı terörö mücadele kanunun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendiren adaylar başvuru yapabilir.

Büro İşçisi Alımı:

Öğrenim seviyesi Mesleki eğitim veren liselerin; Muhasebe ve finansman, Muhasebe alan/bölümlerinden mezunu adaylar, Veya Öğrenim seviyesi Lise ve dengi okul düzeyinde eğitim veren okulların her hangi bir bölümünden mezun olup YÖK’e bağlı üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinden onaylı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslardan onaylı; İnsan kaynakları eğitimi sertifikası, personel bordro ve özlük işleri sertifikası, genel muhasebe setifiikası, muhasebe yardımcısı sertifikası, temel muhasebe elemanı sertifikası, muhasebe uygulamaları sertifikası olmak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak ve İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak.

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak

- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak

- Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

- Askerliği ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muhaf olmak)

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

- Engelli işçi alımına müracaat edecek adaylar, tüm vücut fonksiyonu kaybının en az %40 oranında olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu ile belgelendirilmeleri zorunludur.

BAŞVURULAR:

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için adaylar başvurularına 28 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Başvurular en geç 02 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüklerinden/ilçe Hizmet Merkezlerinden veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020, 00:22
YORUM EKLE