Sahil Güvenlik İŞKUR Üzerinden 30 İşçi Alımı Başvuruları Başladı! Şartlar Nedir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı yeni hafta personel alımları için ilan yayımlandı ve başvuru süreci başladı. Peki kimler başvuru yapabilecek? Nasıl Başvuru Yapılacak?

Sahil Güvenlik İŞKUR Üzerinden 30 İşçi Alımı Başvuruları Başladı! Şartlar Nedir?

Geçtiğimiz günlerde Devlet personel Başkanlığı üzerinde yayınlanan ve Bugün'de İŞKUR üzerinde yayımlanan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki işçi personel ihtiyacını karşılamak üzere 30 kişilik boş kadro ile alım yapacak. Bu kapsamda alımlar En az İlkokul, Ortaokul ve lise mezunu adaylar için geçerlidir.

İŞKUR tarafından 02 Aralık 2019 tarihi ile gelen ilanlar arasında yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı için başvuru süreci başladı. İşin Olsa ekibi olarak sizler için bu haberimizde ilan hakkında detayları aktaracak ve bilgi almanızı sağlayacağız.

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı tarafından gelmiş olan ilana göre farklı pozisyonlarda toplamda 30 işçi alımı yapılacak. Çalışma şekli daimi olarak ve kamu statüsünde görev alacak personeller başvuru için bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.

ALIM KADROLARI NEDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar).
 • İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak.
 • Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Askerliği ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muhaf olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar.Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR BAŞLADI:

İŞKUR üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanı yayımlanası ile birlikte başvurular başladı. Adaylara başvuru için 4günlük bir süre verilmiş olup adaylar başvurularını 02 Aralık 2019 tarihi ile 06 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gereklidir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR online olarak başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapmaları gereklidir. İlgili ilanlara ulaşmak için açılan ekranda, İŞYERİ ÜNVANI kısmına SAHİL GÜVENLİK yazıldığında ve ARA butonuna tıklandığında ilgili habere ulaşılarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK!

Kura çekimi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (Kaynarca mah. Liman cad.No:1/1 Pendik/İSTANBULl) 17 Aralık 2019 tarihinde saat 09.00’da Noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2019, 09:26
YORUM EKLE