Pamukkale Üniversitesi KPSS siz 145 Hastane Personeli Alımı Yapacak

Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilana göre kamu üniversitesine 145 hastane işçi personeli alımı yapılacak. Şartlar ve kadrolar nedir?

Pamukkale Üniversitesi KPSS siz 145 Hastane Personeli Alımı Yapacak

Türkiye İş Kurumu haftanın personel alımı ilanlarını yayımladı. 15 Haziran 2020 tarihi itibari ile gelmiş olan ilanlara göre Pamukkale Üniversitesi 145 kişilik boş kadro ile personel alacak. Ayrıca adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmıyor. Değerlendirmeler Kura yöntemi ile belirlenecektir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Pamukkale Üniversitesi bünyesine 145 kişilik kadro ile İlköğretim, Lise ve Ön Lisans mezunu alım yapacak. Bu yönde allım kadroları şöyledir.

  • Lise Mezunu 71 Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri Personeli,
  • Lise Mezunu 7 Kadın ve 35 Erkek Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Personeli,
  • Ön Lisans Mezunu Kadın 7 ve 15 Erkek Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Personeli,
  • İlköğretim mezunu 10 Temizlik Personeli,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİRLER:

1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

3- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.

4- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

5- Temizlik Hizmetleri - Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Sağlık Raporu ile belgelendirilmelidir)

d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak. 6- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

BAŞVURULAR BAŞLADI:

Pamukkale Üniversitesi Alımları için başvurular başladı. KPSS siz personel Alımı için başvurular 15 Haziran 2020 tarihi ile 19 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını İŞKUR aracılığı iler gerçekleştirmeleri gereklidir.

Nasıl başvuru yapılacağına dair bilgileri incelemek için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE