Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alımı Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine 1072 işçi alımı yapacak. Başvuru süreci başlıyor. Şartlar ve başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar.

Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alımı Başlıyor! Nasıl Başvuru Yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı duyuruya göre İŞKUR aracılığı ile bünyesine personel alımı yapacak. Yapılan açıklamaya göre 1072 kişilik kadro ile sürekli işçi alımı yapılacak. Henüz başvuru yapılacak kadrolar açıklanmadı. Ancak Aile Bakanlığı kamu ilanlarında yayımlanan ilanda başvuru şartları belirtildi.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Yayımlanmış olan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuruları 16 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 21 temmuz 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

İŞKUR aracılığı ile alınacak başvurularda adayların İŞKUR kayıt bilgileri kullanılacaktır. Bu yönde esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapılacak başvurular alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

BAŞVURULARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ

YORUM EKLE