Milli Saraylar İdaresi En Az İlkokul Mezunu 29 Kadrolu İşçi Alımı İlanı

Milli Saraylar İdaresi İşçi Alımı ilanı yayımladı. İlkokul mezunu 29 kişilik kontenjan ile farklı alanlarda Kadrolu İşçi Alımı yapılacak. Şartlar ve kadrolar haberde.

Milli Saraylar İdaresi En Az İlkokul Mezunu 29 Kadrolu İşçi Alımı İlanı

Az Önce yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kadrolu işçi alımı yapılacak. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 203 sözleşmeli personel alımı ilanından sonra yayımlanmış olan yeni bir ilan ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 29 kişilik kadro ile işçi alımı yapılacak.

Bu kapsamda Milli Saraylar İdaresi 4857 sayılı İş Kanunu ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara göre Ek tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda 29 (yirmi dokuz) sürekli işçi alımı yapacak.

Kadrolu İşçi Alımı Kadro Dağılımı Nedir?

Milli Saraylar İdaresi işçi alımları en az ilkokul mezunu olan adaylar içerisinden yapılacak. Uygulamalı ve Mülakat sınavı ile 8 farklı meslekten kadrolu işçi alımı yapılacak. Alımlar farklı fabrika ve atölyelerde yapılacak. Bu bağlamda, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Obje Konservasyon ve Restorasyon Atölyeleri ve Hereke Halı ve İpkeli Dokuma Fabrikasında alım yapılacak.

 • 6 Porselen İmal Ustası,
 • 2 Döşemeci,
 • 1 Saat Ustası,
 • 2 Gomalak Cila Ustası,
 • 2 Ahşap Oyma Ustası,
 • 2 Cam Ustası,
 • 10 Halı Dokuma Ustası,
 • 4 İpekli Kumaş Dokuma Ustası,

İşçi Alımı İlanına Kimler Başvuru Yapabilecek?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.
 • İlanın ekindeki kontenjan ve asgari nitelik (Ek) tablosunda belirtilen başvuru şartlarını taşımak.
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı haketmemiş olmak.

Kadrolu İşçi Alımı Başvuruları Nereden Alınacak!

Adaylar başvurularını, 15 Aralık (09:30) – 24 Aralık 2021 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Recep
Recep - 2 yıl Önce

Meslek lisesi teknik bölümünde niye alım olmuyor