Lise Mezunu İŞKUR Aracılığı İle KSBÜ 20 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alıyor

İŞKUR aracılığı ile kamu personeli alımı ilanları yayımlandı. 18 Ocak 2021 tarihi ile gelen ilana göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 personel alacak.

Lise Mezunu İŞKUR Aracılığı İle KSBÜ 20 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile 20 personel alımı yapacak. Kamu İŞKUR İlanları ile yayımlanan ilana göre KSBÜ bünyesindeki eksikliği karşılamak için Sürekli işçi statüsünde iki farklı kadro ile alım yapacak. Alımlar en az lise mezunu seviyesinde yapılacak olup normal ve engelli statüsünde başvuru alınacak. Ayrıca İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için değerlendirmeler Noter Kurası ve Sözlü sınav yapılacaktır.

Kadro Dağılımı:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 kişilik boş kadro ile 10 Temizlik Görevlisi Alımı ve Engelli 2 temizlik Görevlisi akacak. Bir diğer kadroya göre ise 8 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Genel Başvuru Şartları Nedir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
 • 18 – 35 yaş arasında olmak.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Temizlik Görevlisi Şartları: Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak gereklidir. Engelli alımı için ise özel olarak, Engelli sağlık kurulu raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları: 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Başvuru Süreci Başladı!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ( KSBU ) personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi ile ( 18 Ocak 2021 ) başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 22 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 23:02
YORUM EKLE