Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR ile Kadrolu Personel Alımı Yapıyor

Kültür Bakanlığı kadrolu personel alımı ilanı yayımladı. Farklı pozisyonlarda işçi personel alımı yapılacak. Peki ilanın detayları nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR ile Kadrolu Personel Alımı Yapıyor

Resmi Gazete'de 23 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşra teşkilatına İŞKUR aracılığı ile işçi alımı yapılacak.

İLANIN DETAYLARI:

Türkiye İş Kurumu Üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere farklı kadrolarda sürekli işçi alımı yapılacak. Kadro dağılımı ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilana göre Taşra Teşkilatı İstanbul'da 1 Gıda Teknisyeni, 1 Makina Bakım Onarım teknisyeni, 1 Forklift Operatörü, 1 Kasap ve 4 temizlik görevlisi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak, (Gıda Teknikeri başvurusu için)

8) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak

BAŞVURULAR:

Söz konusu ilan İŞKUR üzerinde 23 Aralı k2019 tarihinde yayımlanmış olup adaylar başvurularını en geç 4 gün içerisibde yani 27 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE