Kültür Bakanlığı VGM En Az İlkokul Mezunu 20 Personel Alımı Yapacak!

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre Vakıflar Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak. İşte ilanın detayları şöyledir.

Kültür Bakanlığı VGM En Az İlkokul Mezunu 20 Personel Alımı Yapacak!

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda ve niteliklerde sürekli işçi alımı yapılacağı bildirildi. Alımlar Kura ile ve KPSS puanı ile yapılacak olup sonucuna göre ise sözlü sınav yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 kişilik boş kadro ile Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü ne Edremit balıkesir ilinde laım yapılacak.

KPSS Puanı ile alım Yapılacak Pozisyonlar: KPSSP93 puan türü ile 3 Zirai Ürünler Satış Elemanı, Lisans Mezunu 6 Zirai Ürünler Satış Elemanı ve Ön Lisans mezunu 1 Zeytin Endüstri Teknikeri (Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi) alımı yapılacak.

Kura Yönetmi İle Alım Yapılacak Pozisyonlar: 4 Zirai Ürünler Satış Elemanı (Lise-Meslek Lisesi), 1 Kamyon Şoförü (Lise-Meslek Lisesi) ve 5 Salamura İşçisi (En az İlkokul mezunu) alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı veya engeli bulunmamak.

9) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10) Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti.

11) Lisans ile ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak.

12) Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet etmek.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü perosnel alımı ilanı İŞKUR  aracılığı ile 27 Ocak 2020 tarihi ile yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 31 Ocak 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Michael
Michael - 2 yıl Önce

Türk soylu yabancilar ne demek türk vatandaşlığına gecirilen suriyeliler mi demek acaba ???