Kültür Bakanlığı İŞKUR İle Temizlik Görevlisi ve Makine Bakımcı Alımı İlanı Yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR ile personel alımı ilanı yayımladı. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği

Kültür Bakanlığı İŞKUR İle Temizlik Görevlisi ve Makine Bakımcı Alımı İlanı Yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayımladı. Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda 11 kişi alacak. En Az Lise Mezunu Personel Alımı yapılacak olup adayların mezuniyet dışında belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımları için adaylara Kura Çekimi yapılacak. Kura sonucunda ismi çıkanlara ise mülakat yapılacaktır.

KADRO BİLGİSİ:

Bakanlık Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımladığı ilan ile 11 kişilik boş kadro ile 10 Lise Mezunu 10 Temizlik Görevlisi Alımı ve Ön Lisans Mezunu 1 Makine Bakımcısı alımı yapacak. Alımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında; Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) ve Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak Gereklidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

İlanın yayınlandığı tarih itibariyle İstanbul İlinde ikamet ettiğini belgelendirmek,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Bu kapsamda başvurular 29 Temmuz 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 02 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecketir. Başvurularınızı aşağıdaki ilan numaraları ile yapabilirsiniz.

  • Makine Bakımcısı İş İlan No (00006166603)
  • Temizlikte Görevlisi İş İlan No (00006166470)

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, 15:27
YORUM EKLE