KSİÜ Sürekli İşçi Alımı İlanı İŞKUR'da Yayımlandı! Büro Hizmetleri ve Bahçıvan

İŞKUR üzerinde Üniversiteye Personel alımı ilanı yayımlandı. Engelli ve Eski hükümlü personel alımı kadro dağılımı başvuru şartları haberde.

KSİÜ Sürekli İşçi Alımı İlanı İŞKUR'da Yayımlandı! Büro Hizmetleri ve Bahçıvan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işçi personel alımı için ilan yayımlandı. Resmi gazete ve İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ( KSİÜ ) sürekli işçi statüsünde Engelli ve Eskihükümlü personel alımı yapacak. Engelli personel alımları EKPSS ile yapılıyorken Eski Hükümlü olanların değerlendirmesi Noter kurası ile belirlenecektir.

KADRO DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

4) 657/53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5) Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.

6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)

7) İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

8) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

9) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Park-Bahçe ve Temizlik Hizmetleri (Eski Hükümlü - 4 kişi)

  • En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.
  • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  •  (Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda sıralamaya girmiş olmak.
  • Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

Büro İşçisi (Engelli - 4 kişi)

  • Lisans mezunu olmak.
  • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
  • (EKPSSP3 B gurubu sınav sonuç belgesine sahip olmak.)
  • Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Talep şartlarını taşıyan adaylar, 01.11.2021 - 05.11.2021 tarihleri arasında İŞKUR il müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE