Kıyı Emniyeti Lisans Mezunu 19 KPSS Siz Kamu Personeli Alım İlanı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak için İŞKUR da ilan yayımladı. 19 Kişilik kadro ile KPSS Siz Lisans mezunu personel alınacak.

Kıyı Emniyeti Lisans Mezunu 19 KPSS Siz Kamu Personeli Alım İlanı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 Personel Alımı İlanı Yayımladı. Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS Şartı Olmaksızın Personel Alımı Yapacak. Söz konusu ilana göre 19 Kişilik kadro ile Lisans mezunu Personel Alımı Yapılacak. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak olup KPSS Siz Perosnel Alımı için başvuru süreci başladı.

Kadro Bilgisi:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 Kişilik boş kadro ile Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olmak şartı ile Kılavuz Kaptan Alımı yapacak.

Başvuru Şartları Nedir?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • 5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak.
  • 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip olmak.
  • 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmamış olmak.
  • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
  • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Söz Konusu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kamu Personeli alımı başvuruları İŞKUR üzerinde başlamış olup en geç 25 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresinden yapılacak veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen giderek başvuru yapabileceklerdir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne yapılacak başvurular geçersiz olacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE