Kıyı Emniyeti KPSS 60 Puan İle 9 Memur Deniz Trafik Operatörü Alım İlanı Yayımlandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 9kişilik kadro ile memur alımı yapacağını bildirdi. Şartlar ve ilan detayları burada.

Kıyı Emniyeti KPSS 60 Puan İle 9 Memur Deniz Trafik Operatörü Alım İlanı Yayımlandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi Gazetede yayımlanmış olan ilana göre 9 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu aracılığı ile alım yapılacak olup başvuru süreci ilan tarihi ile başladı. Başvuru yapacak adaylardan aranacak şartlar ve kadro detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

KADRO BİLGİSİ:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Lisans mezunu olmak üzere Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olmak şartı ile 9 Deniz Trafik Operatörü Alımı yapılacak.

ŞARTLAR NELERDİR?

- Türk vatandaşı olmak,

- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine ve en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.

- Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

- Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

- Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görevbaşı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca feshedilir.

- Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

- Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.

- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

KPSS 60 PUAN ALMIŞ OLMAK ŞART!

Kıyı Emniyeti memur alımı başvuruları için adaylardan 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı için başvurular 27 Eylül 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacaktır. İlanın Detayları için Buraya Tıklayınız

YORUM EKLE