Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( KVKK ) KPSS'siz İşçi ve Memur Alımı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu memur alımı ilanı yayımladı. Alımlar farklı pozisyonlardaki boşluklara yapılacak. İşte başvuru şartları ve detayları şöyledir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( KVKK ) KPSS'siz İşçi ve Memur Alımı

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda memur ve personel alımı yapacağıını ilan etti. Yayımlanan ilanlara göre 3 temizlik Görevlisi, 2 Güvenlik Görevlisi ve 2 Büro Memuru olmak üzere toplamda 7 kişi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 6. Sağlık durumunun çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğu belirtilen sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.
 7. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 8. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 9. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 10. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 11. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 12. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, Şartları aranır.

KUR AÇEKİMİ YAPILACAK!

Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 06/12/2019 tarihinde saat 14:30'da Nasuh Akar Mahallesi 1407 Sokak No:4 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hizmet Binasında Noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

BAŞVURULAR:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( KVKK ) KPSS şartı olmadan memur alımı yapacağını belirtti. Başvuru süreci 11 kasım 2019 tarihi itibari ile başlamış olup adaylar a5 günlük bir başvuru süresi verilmiştir. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 15 Kasım 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir .Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup ilanın numaralarını sizlerle aşağıda paylaşıyoruz.

POZİSYONA GÖRE İŞ İLANI NUMARALARI:

Temizlik Görevlisi : 00005250281

Güvenlik Görevlisi : 00005250357

Büro Memuru (Genel) : 00005250466

YORUM EKLE