Kırıkkale Üniversitesi İŞKUR İle 47 Hasta Bakım ve Temizlik Personeli Alıyor!

İŞKUR Kamu ilanları yayımlandı. Erkek ve Kadın adaylar içerisinden noter kurası ve sözlü sınav ile hasta bakımı ve temizlik personeli alımı yapacak.

Kırıkkale Üniversitesi İŞKUR İle 47 Hasta Bakım ve Temizlik Personeli Alıyor!

Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Kadın Erkek adaylar içerisinden 47 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Bu kapsamda Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirmek üzere Hasta Bakımı ve Temizliği Personeli alımı yapacak. Kura ve Sözlü sınav ile yapılacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği bulunmamak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

8. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. (atamaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.),

9. Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

10. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

İlan hem resmi Gazete hem de İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup başvuru süreci 5 Ağustos 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 9 Ağustos 2021 tarihne kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden ilan numaraları ile yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

İLAN NUMARALARI: 00006174675 - 00006174814

KURA ÇEKİMİ VE SINAV DETAYLARI NEDİR?

Kırıkkale Üniversitesi 47 personel alımı başvuruları sonrası adaylara kura çekimi yapılacak. Kura çekimi; 18.08.2021 tarihinde 17:00-18:00 saatleri arasında  Noter huzurunda yapılacaktır. Şartlara uygun başvuranlar arasından, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağırılacak adaylar arasından, açık iş gücü sayısı kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Esma
Esma - 1 yıl Önce

Ne sacma ya yas sınırı 35 30 olmus sertifika var ama yastan dolayı Bı işe yaramıyor