Karayolları Bölge Müdürlüğü KPSS Baraj Puanı Olmadan Büro Personeli Alıyor

Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesine İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak. Alımlar Engelli adaylar için geçerli olacak. Ayrıca KPSS Baraj puan şartı yok.

Karayolları Bölge Müdürlüğü KPSS Baraj Puanı Olmadan Büro Personeli Alıyor

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak için işçi personel alımı yapacak. Alımlar Büro İşçisi kadrosunda yapılacak olup başvuru süreci başladı. Bu kapsamda İlan hakkında detayları sizlerle haberimizin devamında paylaşıyoruz.

İLANIN DETAYLARI:

Alım Yapacak Kurum: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü

Çalışma Şekli: Daimi / Tam Zamanlı

İşveren Statüsü: Kamu

Pozisyon: 2

Alım Yapılacak Kadro: Büro İşçisi

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. Engelli Büro İşçisi (Düz İşçi) mesleğindeki talebe başvuru yapmak adına; Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, Başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.  Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5.  Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6.  Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

7. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

8. EKPSS sınavına girmiş olmak (Önlisans ve Lisans düzeyindeki talepler için),

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

10. Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

11.  Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

İŞKUR aracılığı ile yapılacak personel alımlarında adaylar için başvurular bugün ( 04 Ağustos 2020 ) itibari ile başladı. Bu kapsamda başvurular Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden İş İlan No (00005612045) ile yapılacak.

YORUM EKLE