Karayolları Bölge Müdürlüğü İŞKUR İle Ön Lisans Personel Alımı İlanı Yayımlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi personel alımı ilanı yayımlandı. Engelli ve Eski Hükümlü personel alımı yapılacak olup şartlar ve kadrolar haberde.

Karayolları Bölge Müdürlüğü İŞKUR İle Ön Lisans Personel Alımı İlanı Yayımlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi Personel alımı ilanı yayımlandı. Az önce gelmiş olan ilanlar ile İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapılacak. Erzurum Bölge Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 1 Engelli ve 1 Eski Hükümlü personel alımı yapılacak. Başvuru süreci Türkiye İş Kurumu aracılığı ile başlamış olup ilan deayları haberde.

KADRO BİLGİSİ:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

Engelli Alımları için EKPSS ye girmiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir. (İşe Alınacak işçi Düz İşçi unvanlı işçi pozisyonunda çalışacaktır.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

KGM Personel alımı başvuruları 1 Kasım 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 5 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyenler aşağıdaki metinleri inceleyebilirler.

Engelli personel Alımı İlanı

Eski Hükümlü Personel Alımı İlanı

YORUM EKLE