Kamu Üniversitesi İŞKUR Üzerinden Personel Alımına Devam Ediyor!Şartlar Nedir?

İŞKUR aracılığı ile Üniversitelere personel alımına devam ediliyor. Kırklareli Üniversitesi Engelli, Normal ve Eski Hükümlü temizlik personeli alınacak.

Kamu Üniversitesi İŞKUR Üzerinden Personel Alımına Devam Ediyor!Şartlar Nedir?

Türkiye İş Kurumu güncel kamu ilanları yayımlamaya devam ediyor. Gentiğimiz gün yayımlanmış olan ilana göre kamu üniversitesi bünyesine alım yapacak. Bu kapsamda Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki eksikliği giderebilmek için 15 kişilik boş kadro ile kamu personeli alacak. Peki başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Alım yapılacak pozisyon nedir? İşte tüm detayları sizlerle haberimizde paylaşıyoruz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR VE ALIM KADROSU NEDİR?

Kırklareli Üniversitesi bünyesine 15 kişilik boş kadro ile Temizlik personeli alımı yapacağını bildirdi. Bu yönde Normal, Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayaca k Şekilde Yaralananlar başvuru yapabilecekler.

Bu kapsamda 11 Normal, 2 Engellli ve 2 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayaca k Şekilde Yaralanan personel alımı yapılacak. Ayrıca alımlar en az lise mezunu olan adaylar için geçerli olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2-18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7-Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

8-Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

9-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

10-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, şartları aranır.

KİŞİSEL DURUMA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:

Normal Adaylar : Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

Engelli Adaylar:  Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile en az %40 engelli olduğunu belgelendirmek. Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri.

Eski Hükümlü: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak ve belgelendirmek. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye personel alımı başvurularına 15 Mayıs 2020 tarihi itibari ile başlanmış olup en geç 20 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Adaylar başvurularını Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İŞKUR resmi İnternet adresi üzerinden yapacaklardır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE