İstanbul Üniversitesi İŞKUR İle Lise Mezunu 30 Personel Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre Cerrahpaşa Rektörlüğüne alım yapılacak. Şartlar ve kadrolar haberde.

İstanbul Üniversitesi İŞKUR İle Lise Mezunu 30 Personel Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi İŞKUR üzerinden personel alımı ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörlüğündeki eksikliği karşılamak üzere 30 kişilik boş kadro ile Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre başvuru şartları ve başvuru bilgileri haberimizde.

EN AZ LİSE MEZUNU ALIM YAPILACAK!

İstanbul Üniversitesi cerrahpaşa Rektörlüğündeki eksikliği karşılamak üzere iki ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre 30 Hasta ve yaşlı Bakım Elemanı alımı yapılacak. Alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak olup adayların, Ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, ve Yaşlı Bakımı dallarından veya Sağlık hizmetleri alanının, Ebe Yarcımsılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarının birinden mezun olmuş olmak gereklidir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Türk vatandaşı olma,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  •  İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
  • Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
  • Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

İstanbul Üniversitesi personel alımı için başvurular başladı. Adaylar başvurularına 01 Mart 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 05 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu yönde adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlan umaraları şöyledir:

İş İlan No (00005904687)

İş İlan No (00005904593)

YORUM EKLE