İstanbul Üniversitesi İŞKUR İle Lise Mezunu 20 İşçi Personel Alıyor! Şartlar Nedir?

İŞKUR üzerinden Üniversiteye kamu personeli alımı yapılacak. Toplamda 20 kişilik boş kadro ile ilan yayımlandı. İşte detaylar.

İstanbul Üniversitesi İŞKUR İle Lise Mezunu 20 İşçi Personel Alıyor! Şartlar Nedir?

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere işçi personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre İstanbul Üniversitesi bünyesine 20 kişilik boş kadro ile lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını belirtti. Başvurular İŞKUR aracılığı ile alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1-Türk vatandaşı olma,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. madesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

9- En az lise mezunu olmak,

10- 35 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURULAR:

İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuruları 13 Ocak 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 17 Ocak 2020 tarihine ladar başvurularını gerçekleştiemeleri gereklidir. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden Online olarak yapmaları gereklidir. Adaylar söz konusu ilana ilgili bağlantı üzerinden arama kısmında İstanbuş Üniversitesi yazılması halinde ilana başvuru yapabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE