İstanbul Üniversitesi Hastanesine 190 Kamu İşçisi Alınacak! ( Temizlik Görevlisi ve Hizmetli )

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 190 kişilik kadro ile kamu işçisi alacak. Hastanede çalışacak personel adaylarından aranan şartlar nedir?

İstanbul Üniversitesi Hastanesine 190 Kamu İşçisi Alınacak! ( Temizlik Görevlisi ve Hizmetli )

İstanbul Üniversitesi yayımladığı personel alımı ilanına göre 190 kişilik boş kadro ile en az ilköğretim mezunu işçi personel alımı yapılacak. Bu kapsamda adaylardan aranan başvuru şartları açıklandı. İşin Olsa ekibi olarak bu haberimizde sizlere İstanbul Üniversitesi Alımları hakkında detayları aktaracağız.

ALIM KONTENJANLARI:

İstanbul Üniversitesi bünyesine 190 kişilik boş kadro ile 66 Hastane Hizmetlisi ve 124 Temizlik Görevlisi ( Hastane ) alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Türk vatandaşı olma,
2- 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir.
8- Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına (Temizlik Görevlisi (Hastane) için: İşyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzemelerinin taşınması vb işlere, evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına ilişkin işler, Hastane Hizmetlisi (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) için: Üniversitemiz hastanelerindeki hastaların taşınmasına, pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımı ile hasta numunelerinin taşınmasına, dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin işler) engel sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı doğrudan kura çekimi ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması.
10- İlan tarihi itibariyle İstanbul ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
11- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

66 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) İçin Aranan Özellikler

1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması.

2. 35 yaşını doldurmamış olmak.

124 Kişi Temizlik Görevlisi (Hastane) İçin Aranan Özellikler

1. En az İlkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.

2. 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda başvurular en geç 12 Haziran 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular online olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden yapılacaktır.

YORUM EKLE