İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 250 İşçi Alımı Kadrosuna Göre Görev ve Özel Şartlar

İstanbul ili için yapılacak personel alımı kadro dağılımı açıklandı. 9 farklı kadro ile 250 işçi alınacak. peki genel ve özel şartlar nedir?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 250 İşçi Alımı Kadrosuna Göre Görev ve Özel Şartlar

Sağlık Bakanlığı yeni hastane için 3 bin sözleşmeli personel ve 250 işçi alımı yaılacağını belirtmişti. 3 bin sözleşmeli personel alımı 202078 başvuru kılavuzu ile tercihler başladı. 250 İşçi alımı için ise başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup sürekli işçi statüsünde yapılacaktır.

9 KADRO İLE DAĞILIM NEDİR?

Sağlık Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye işlletmesi bünyesine 9 farklı alanda sürekl işçi alacak. Bu kappsamda kadın ve erkek adaylar arasından alım yapılacak kadro dağılımı aşağıdaki gibidir.

 • Marangoz- 9
 • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı- 21
 • Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - 29
 • Elektrikçi (Genel) - 27
 • Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı - 21
 • Temizlik Görevlisi -108
 • İnşaat Boyacısı/Boyacı - 13
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı - 17
 • Kaynakçı (Ok sijen ve Elektrik) - 5

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN!

Sağık Bakanlığı 250 işçi alımı için başvuru süreci 17 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup en geç 22 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece İnternet ortamında Türkiye İş Kurumuna yapacaklardır.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 

Görevleri:  Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Şartlar: Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim (5 yıllık ilkokul mezunu ile 8 yıllık ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıfı terk edenler de dahil) mezunu olmak veya en çok önlisans mezunu olmak.

BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI:

Görevleri: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen bilgisayar sistemlerinin kurulum, arıza tespiti ve onarım hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir. 

Şartlar: Mesleği için ortaöğretim kurumlarının; bilişim teknolojileri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının  birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar donanımı, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi,  bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak. 

ELEKTRİKÇİ:

Görevleri: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen elektrik tesisatı ve teçhizatı hizmetleri (elektrik tesisatını, elektrikli araçları ve teçhizatı ile ve benzeri cihazları kurar ve tamir eder) ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Şartlar: Mesleği için ortaöğretim kurumlarının; elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarının birinden veya endüstriyel otomasyon teknolojileri alanının endüstriyel elektronik dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; elektrik teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstriyel elektronik, elektrik-elektronik teknikerliği, elektronik teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 

Görevleri:  İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir. 

Şartlar: 

 • 1. En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok lisans mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).           
 • Özel Şartlar : 1.5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’UN 14 ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLMAK. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. 
 • (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULLARINDAN MEZUN OLANLARDAN GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ ŞARTI ARANMAZ.)  2. ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK

MARANGOZ:

 • Marangoz mesleği için ortaöğretim kurumlarının; ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; ağaç işleri veya mobilya ve dekorasyon önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.'den onaylı marangozluk ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre marangozluk ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI:

Mesleği için ortaöğretim kurumlarının; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; yapı donatım teknolojisi, sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, doğalgaz,ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi, sıhhi tesisat ve doğalgaz, doğalgaz ve ısıtma, doğal gaz ve ısıtma, doğalgaz ve boru hatları teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak

KAYNAKÇI ( OKSİJEN VE ELEKTRİK ):

 • Ortaöğretim kurumlarının; kaynakçılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; kaynakçılık önlisans programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının  herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.'den onaylı kaynakçılık (oksijen ve elektrik) ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre kaynakçılık ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış  mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

İNŞAAT BOYACISI / BOYACI:

Ortaöğretim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık önlisans programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak. Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.'den onaylı inşaat boyacısı/ boyacılık ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre boya, boyacılık ve yüzey hazırlama ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SERVİS ELEMANI:

Ortaöğretim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve dallarından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans programından veya dengi programdan mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR BURADA

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 08:04
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bn canan
Bn canan - 1 yıl Önce

Ögg kimliğine sahibim çok acil işe ihtiyacım var malesefki iş bulamıyorum