İŞKUR İle Lise Mezunu Üniversiteye Temizlik Görevlisi ve İşçi Alımı Başvurusu Başladı

Resmi Gazetede ve İŞKUR üzerinde yayımlanan ilan ile Sakarya Üniversitesi İşçi Alımı başvuru süreci Bugün başladı. Şartlar ve kadro sadece bu haberde.

İŞKUR İle Lise Mezunu Üniversiteye Temizlik Görevlisi ve İşçi Alımı Başvurusu Başladı

Sakarya Üniversitesi İşçi Alımı başvuru süreci başladı İlgili ilan Resmi Gazete ve Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanarak 3 kişilik boş kadro ile İşçi Alımı yapacağını bildiren Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Bağlı Birimlerine görevlendirmek üzere Sürekli İşçi Alımı yapacak.

Alımlar 1 Isıtma ve Sıhhi tesisatçı, 1 İnşaat İşçisi ve 1 Temizlik Görevlisi alımı kadrolarında yapılacak. En Az Lise Mezunu personel alımı için başvuru süreci 31 Ağustos 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 4 Eylül 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece İŞKUR aracılığı ile yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

10. Sınava Müracaat edebilmek için ilanın açıldığı ilçede ikamet ediyor olmak.

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Sakarya Üniversitesine işçi alımı için adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresine giriş yapmaları gereklidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilanlara İş İlanı numaraları ile başvuru yapabilirsiniz.

Temizlik Görevlisi İş İlanı No: 00006239402

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı İş İlanı No: 00006239463

İnşaat İşçisi İş İlanı No: 00006239640

YORUM EKLE