İŞKUR 9-13 Aralık Kamu Personeli Alım İlanları Yayımlandı! Şartlar Nedir?

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile haftanın kamu personeli alımı ilanları yayımladı. Farklı kadrolarda alım yapılacak olup başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

İŞKUR 9-13 Aralık Kamu Personeli Alım İlanları Yayımlandı! Şartlar Nedir?

İŞKUR haftanın kamu personeli alım ilanlarını yayımladı. 09 Aralık 2019 tarihi ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurumlar tarafından personel alımı yapılacak. Başvuru süreci ilanların yayımlanması ile birlikte başladı.

Bu kapsamda bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere 09 Aralık 2019 ile 13 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan kamu personeli alım ilanları hakkında bilgiler vereceğiz.

ALIM YAPACAK KURUMLAR:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan haftanın yeni kamu personeli alımı ilanlarına göre, Kayseri Üniversitesi, TÜBİTAK, Demirciköy Belediye Başkanlığı, Yeşilhisar İmar Anonim Şirketi, Eti maden İşletmeleri, Pamukkale Üniversitesi, Salihli Öğretmenevi ve AKşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Yolkonak Belediye Başkanlığı gibi kamu kurumları personel alacak.Ayrıca alımlar belli başlı Temizlik ve Güvenlik görevlisi alanlarında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,

Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

6. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

7. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

10. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

11. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

BAŞVURULAR:

İlgili kamu personeli alımı ilanları Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olup başvuru süreci ilanların yayım tarihi olan 09 Aralık 2019 tarihi ile başlamasının ardından 4 gün sürecektir. Adaylar başvurularını en geç 13 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular İŞKUR resmi internet adresi üzerinden ve ilgili şehirlerin İŞKUR il Müdürlüklerindne yapılacaktır. İnternetten başvuru yapacak adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinde aday bilgileri ile giriş yaptıktan sonra İŞYERİ TÜRÜ kısmını KAMU seçerek ve İŞYERİ ÜNVANI kısmında ilgili alım yapacak kurumu yazarak ilanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

YORUM EKLE