İŞKUR 28 Ocak'a Kadar Kamu Personel Alımları: Belediyeler, ESKİ, MEB ve EGM

İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre farklı kurumlar ve kuruluşlar Salı gününe kadar personel alımı yapacağını belirtti. İşte yayımlanan ilanlar.

İŞKUR 28 Ocak'a Kadar Kamu Personel Alımları: Belediyeler, ESKİ, MEB ve EGM

Kamu Grubu personel alımı ilanlarına bakılacak olursa İŞKUR geçtiğimiz hafta farklı niteliklerde personel alımı yapılacağını belirtmişti. Yayımlanmış olan ilanlara göre başvurular en geç 27 Ocak 2020 tarihi ve 28 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Alımlar Normal statüde, Eski Hükümlü veya TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) kapsamında yapılacağı bildirildi. Ayrıca adaylar belirtilen nitelikleri taımaları durumunda başvuru yapabileceklerini belirtmek isteriz.

27 OCAK 2020 TARİHİNE KADAR OLAN İLANLAR:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre alımlar farklı kurumlar ve farklı pozisyonlara yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda başvuruları 27 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan alım pozisyonları, Beden İşçisi (Genel), Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı, Beden İşçisi (Temizlik), Temizlik Görevlisi, Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi, Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi), Kamyon Şoförü, Garson (Servis Elemanı), Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü, Veri Giriş Elemanı ve Sıhhi Tesisatçı pozisyonlarında yapılacak.

Alım Yapacak kamu kurumları ise; Söğüt Belediye Başkanlığı, Şerife Bacı Öğretmenevi ve AKşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Mudanya öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletme, Çukurca Belediye Başkanlığı, Iğdır Polis Evi, Abana Belediye Başkanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çankırı Öğretmevi ve Aso Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından alım yapılacak.

28 OCAK 2020 TARİHİNE KADAR YAPILACAK ALIM İLANLARI:

28 Ocak 2020 tarihine yapılacak personel alımı ilanlarına göre Belediyeler, Sulama Birliği ilan yayımladığı görüyoruz. Bu yönde İŞKUR aracılığı ile geçtiğimiz hafta yayımlanan ilana göre, Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı), Cankurtaran, Beden İşçisi (Temizlik), Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü pozisyonlarına, BİGA Sulama Birliği, Geyikli Belediye Başkanlığı, Sarıyahşi Belediye Başkanlığı, Çat Belediye Başkanlığı, Keçikalesi Belediye Başkanlığı tarafından alım yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

- Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

- Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Belirtilen ilinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

- Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

-  Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İŞKUR Kamu Personeli alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İş Arama ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

Adaylar başvurularını son başvuru gününe kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvuru tarihi dışında ilgili ilanlar sistemden kaldırılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 10:01
YORUM EKLE