İnönü Üniversitesi Hastaneye 20 Temizlik Görevlisi Alımı Yapılıyor!

İnönü Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre hastaneye 20 kişilik kadro ile alım yapılacak.

İnönü Üniversitesi Hastaneye 20 Temizlik Görevlisi Alımı Yapılıyor!

İnönü Üniversitesi personel alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre 20 kişilik boş kadro ile Temizlik görevlisi alımı yapılacağı belirtildi. Bu bağlamda Ortaöğretim mezunu adaylar arasından Kadın veya erkek hastanede çalışacak personel alımı yapılacak. 

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi bünyesine 20 kişilik boş kadro ile hastanede çalışacak personel alımı yapacağını belirtti. Bu kapsamda Kura yöntemi ile yapılacak olan alım için başvuru süreci başladı. 

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 2. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
 3. Yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 4. Temizlik Görevlisi (Hastane) işyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzeme ve evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına vb işleri yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,
 5. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 7. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 9. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 10. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 11. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
 12. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
 13. Aylık ücret her yıl belirlenen aylık asgari ücret üzerinden ödenecektir,
 14. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilana başvuru süreci başladı. 27 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan üniversite hastanesine personel alımı ilanı için başvurular 4 gün sürecek ve en geç 31 ocak 2020 tarihine kadar başvuru alınacaktır.

Adaylar başvurularını İş İlan No (00005371276) ile https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Elif özger
Elif özger - 2 yıl Önce

Bende bu işi çok istiyorum lütfen yardım edin 3tane çocuğum var Ama yaştan dolayı baş vuru yapamıyorum birileri bana yardım etsin gerekse 24saat çalışırım