HSK İŞKUR Üzerinden KPSS Siz Personel Alımı Yapacak!

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İŞKUR üzerinden işçi personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve kadrolar haberde.

HSK İŞKUR Üzerinden KPSS Siz Personel Alımı Yapacak!

Hakimler ve Savcılar Kurulu personel alımı yapacak. Yayımlanmış olan ilanlara göre HSK bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 3 kişilik engelli kadrosu ile Sürekli Çalışacak Temizlik Personeli alımı yapılacak. Alımlar Ankara ilinde yapılacak. Başvuru süreci henüz başlamamış olan ilan hakkında başvuru şartları ve diğer bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 18 yaşını tamamlamış olmak,

b) 36 yaşından gün almamış olmaları,

c) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olamak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Şartları tutan adayların, 12.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE