Hitit Üniversitesi İlkokul, İlköğretim, Ortaöğretim Personel Alımı İlanı

Hitit Üniversitesi bünyesine personel alımı için ilan yayımladı ve en az İlkokul mezunu engelli ve TMY kapsamında personel alımı yapacak. İşte şartlar.

Hitit Üniversitesi İlkokul, İlköğretim, Ortaöğretim Personel Alımı İlanı

Devlet Personel Başkanlığı İnternet adresi üzerinde yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Hitit Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak. 

ALIM YAPILACAK ALANLAR:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak veya muaf olmak).
  • Talepler Çorum Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Çorum’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

BAŞVURULAR:

Şartları uyan adayların, 11.11.2019-15.11.2019 tarihleri arasında başvurularını Çorum İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

YORUM EKLE