Günün İŞKUR Kamu İlanları Yayımlandı! Belediyeler, MEB ve TENMAK Personel Alımı

Kamuya Personel Alımı ilanlarının yayımladığı Platform olan İŞKUR'da yeni ilanlar yayımlandı. En az İlkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olanlar başvuru yapacak.

Günün İŞKUR Kamu İlanları Yayımlandı! Belediyeler, MEB ve TENMAK Personel Alımı

İş Arayanların ilk durağı olan İŞKUR yeni personel alımı ilanlarını yayımladı. Yayımlanan Kamu İŞKUR İlanları ile farklı kadrolarda ve niteliklerde personel alımı yapılacak. Kamuya Personel Alımı için Temmuz son haftasında MEB, Belediyeler ve TENMAK ilan yayımladı. En az İlkokul mezunu olan adayların başvuru yapabileceği ilanların detaylarını sizlerle paylaşacağız.

TEMMUZ SON HAFTASI İLANLARI YAYIMLANDI!

Türkiye İş Kurumu üzerinde yayımlanan yeni ilanlara göre kamuya farklı kadrolarda personel alımları yapılacak.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılıyor?

Aşçı,

Beden İşçisi,

Şoför Yük Taşıma,

İlaçlamacı ( Bitki Zararlıları ile Mücadele ),

Aşçı Yardımcısı,

Temizlik Personeli,

Güvenlik Görevlisi ( Silahlı ),

Alım Yapacak Kurumlar Hangileridir?

Yayımlanan ilanlara göre alımlar MEB, Belediyeler ve TENMAK tarafından yapılacak. Bu kapsamda, Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Elmalı Belediye Başkanlığı, Sinanpaşa Belediye Başkalığı, Mollaköy Belediye Başkanlığı ve TENMAK ( Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ) personel alımları yapacaklar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

- 18 yaşını tamamlamış olmak, 43 yaşından gün almamış olmak.

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURULAR İNTERNET'TEN YAPILACAK

İŞKUR Kamu ilanlarına başvurular İnternet üzerinden veya Alo170 üzerinden yapılacak. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ve adımları inceleyerek başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU EKRANI

YORUM EKLE