Giresun Üniversitesi 18 Personel Alımı Yapacak! İŞKUR'da Başvurular Başladı

Giresun Üniversitesi bünyesine farklı kadrolarda en az İlköğretim Mezunu alım yapacak. Peki kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir?

Giresun Üniversitesi 18 Personel Alımı Yapacak! İŞKUR'da Başvurular Başladı

Türkiye İş Kurumu günün ilanlarını yayımladı. Giresun Üniversitesi tarafından gelen ilana göre Üniversiteye 18 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. En az ilköğretim mezunu olan adaylar atrafından yapılacak alımlar için başvuru süreci başladı.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

ŞARTLAR NEDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) olmamak.

8. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

10. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

A) Temizlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar

1. Son başvuru tarihi itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak.

2. En az ilköğretim mezunu olmak.

B) Güvenlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar

1. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

2. En az ilköğretim mezunu olmak.

3. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

4. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

5. 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde dış mekânda çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Giresun Üniversitesi için personel alımı başvuruları 15 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
FIRAT BAYRAKTAR
FIRAT BAYRAKTAR - 3 yıl Önce

DEVLET 'ini ve milletini seven bir vatandaş olarak kamu kurumlarında çalışmak istiyorum başvurumu kabul ederseniz sevinirim saygılarmla