Gaziantep Üniversitesi 84 Temizlik ve Güvenlik Personeli Alım İlanı Yayımlandı!

Gaziantep Üniversitesi bünyesine personel alımı için İŞKUR aracılığı ile ilan yayımladı. En az ilkokul mezunu adaylar içerisinden 84 kişi alınacak. Şartlar Nedir?

Gaziantep Üniversitesi 84 Temizlik ve Güvenlik Personeli Alım İlanı Yayımlandı!

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki personel ihtiyacını giderebilmek için farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak. Personel alımı başvuruları için adaylar bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Alımlar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine yapılacak olup değerlendirmeler kura - sözlü sınav ile yapılacak!

KADRO DETAYI NEDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3)  İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4)  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

9) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,şartları aranır.

12) İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar,4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup, 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

BAŞVURULAR:

İlana başvuru yapmak isteyen adaylar 28 Mayıs 2020 tarihi ile başvurularına başlayabilecek ve en geç 01 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gereklidir. Başvurular İŞKUR aracılığı ile İnternetten yapılacaktır. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak İş İlanı numaraları ile ilgili kadrolara başvuru yapabilirsiniz.

Temizlik Görevlisi İş İlanı No: 00005505958

Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005505934

YORUM EKLE