Gazi Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu KPSS Siz 54 Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

İŞKUR aracılığı ile Üniversiteye işçi personel alımları yapılacak. Toplamda 54 kişilik kadro ile iki farklı alanda alım yapılacak. şartlar ve başvuru bilgisi burada.

Gazi Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu KPSS Siz 54 Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Gazi Üniversitesi Personel Alımı ilanı yayımladı. 14 Aralık 2020 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre Gazi Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı iki kadroda Personel alımı yapacak. En az İlkokul mezunu olan adaylar içerisinden alım yapılacak olup Kura ile değerlendirme yapılacaktır. 

Alım Yapılacak Kadrolar: 

  • Hastane Hizmetlisi 50 Kişi,
  • Temizlik Personeli 4 Kişi,

Başvuru Şartları Nedir?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Hastane Personeli alımı için adaylardam mezuniyet olarak, Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak şartı aranacak.

Ayrıca hastane personeli ve Temizlik Personeli alımları için adaylardan, 

  • Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
  • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması.
  • Adayların en fazla 35 yaşında olmaları.

Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?

İlan Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olup adaylar başvurularına 14 Aralık 2020 tarihi itibari ile başlayacak. En geç 18 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerlli sayılacak. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR resmi İnternet adresi üzerinden veya Alo 170 üzerinden gerçekleştiriyor olmaları gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE