Galatasaray Üniversitesi İŞKUR İle Güvenlik ve Temizlik Personeli Alınacak!

Galatasaray Üniversitesi Türkiye İş Kurumu aracılığı ile bünyesine işçi personel alımı yapacak. Başvuru süreci başladı. İşte alım kadroları ve şartları şöyledir.

Galatasaray Üniversitesi İŞKUR İle Güvenlik ve Temizlik Personeli Alınacak!

Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilana göre rektörlük bünyesinde görevlendirmek üüzere sürekli işçi statüsünde 5 kişilik kadro ile alım yapılacak.

Alımlar Kura çekimi ve sonrasında Sözlü sınav ile belirlenecek. Buna göre Galatasaray Üniversitesi İlköğretim mezunu 3 Temizlik Görevlisi ve Ön Lisans Mezunu 2 Güvenlik Görevlisi ( Silahsız ) alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış olmamak.

7) Askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmalarına ve dış mekanda çalışmalarına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

- Adayların 40 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.

- Talepler İstanbul iline bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

- Güvenlik görevlisi ilanı için adayların 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak-temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.

- Güvenlik görevlisi ilanı için adayların Gece ve Gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde dış mekânda çalışmaya engel durumu olmaması gerekmektedir.

- Güvenlik görevlisi ilanı için adayların en az 170 cm boyunda olması, adayın boyundan [15>Kilo-(Boy-100)] belirtilen formüle göre 15 birimden fazla olmaması gerekmektedir.

- Temizlik görevlisi için adayların Hijyen sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

Galatasaray Üniversitesi personel alımı için başvurular 12 Ağustos 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Adaylar başvurularını en geç 17 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirecek olup başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacak. Online olarak yapılacak başvurularda esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi kullanılacak. Şahsen yapılacak başvurular ise İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE