Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Temizlik Görevlisi Alımı Yapıyor! En Az İlkokul

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilkokul mezunu adaylar içerisinden farklı birimlerinde görevlendirilecek temizlik görevlisi alımı yapıyor. İşte şartlar.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Temizlik Görevlisi Alımı Yapıyor! En Az İlkokul

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile yayımladığı ilana göre farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 4 kişilik boş kadro ile temizlik görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Alımlar en az ilkokul ve en fazla lise mezunu olan adaylar arasından yapılacak.

İLANIN DETAYLARI:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 kişilik boş kadro ile temizlik görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Bu yönde alımlar, 1 kişi Diş Hekimliği Fakültesi, 1 kişi İlahiyat Fakültesi, 1 kişi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve 1 kişi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu birimlerinde yapılacak. Ayrıca sadece Eski Hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar başvur yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
  • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  • Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak),
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularına bugün ( 23 Aralık 2019 ) itibari ile başlayabilir ve en geç 27 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu yönde başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE