Ege Üniversitesi Hastanesine 200 Personel Alınacak! En az ilköğretim mezunu

İŞKUR Üzerinde en az ilköğretim mezunu adaylar içerisinden 200 kamu personeli alımı yapılacak. Kimler Başvuru yapabilir? Yaş ve eğitim şartı var mı? İşte detaylar.

Ege Üniversitesi Hastanesine 200 Personel Alınacak! En az ilköğretim mezunu

İŞKUR haftanın kamu personeli alımı ilanlarını yayımladı. Son zamanlarda alım yapılan kamu hastaneleri için başvuru süreci devam etmektedir. Bu yönde de Ege Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda kamu personeli alacak. Peki kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar.

KADRO DETAYLARI NEDİR?

Ege Üniversitesi 200 kişilik boş kadro ile Temizlik Görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Alımlar Daimi/Deneme Süreli olarak yapılacak. Bu yönde normal statüde çalışacak 31 Güvenlik Görevlisi ve 169 Temizlik Görevlisi alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?

Ege üniversitesi adaylardan genel olarak aşağıdaki nitelikleri talep edecek.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
  3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
  4. Askerlikle ilişiği olmamak(Fiilen yapmış, Muaf veya Tescilli)
  5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  6. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
  7. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
  8. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını  belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
  9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.” denilmektedir.
  10. Başvuran adaylar Ege Üniversitesi Hastanesindeki diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

KADROSUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Öncelikle her iki pozisyon için de adaylardan, 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak. En az ilköğretim ve en fazla lise mezunu olmak şartları aranır.

Ayrıca güvenlik görevlisi alımları için;

Güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

Güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak. Şartları aranacak.

BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan personel adayları başvurularına 01 Haziran 2020 tarihi ile başladılar. Başvurular en geç 05 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Şartları taşıyan adaylar İnternet ortamında İŞKUR'a başvuru yapacaklardır. Ayrıca  e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden  başvuru yapılabilecektir.

Güvenlik Görevlisi İş İlanı No: 00005509362

Temizlik Görevlisi İş İlanı No:00005508934

YORUM EKLE