Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri İŞKUR İle 45 Personel Alımı Yapacak!

Resmi Gazete'de ilanlar yayımlandı. iŞKUR aracılığı ile kamuya en az ilköğretim mezunu İşçi Personel Alınacak. Peki alım kadroları nedir? Kimler başvuru yapabilir?

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri İŞKUR İle 45 Personel Alımı Yapacak!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı için ilan yayımladı. Bu kapsamda Devlet Arşivleri Başkanlığı alımları Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak. Başvuru süreci Türkiye İş Kurumu aracılığı ile alınacak olup başvru süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Ankara Personel Alımı en az ortaöğretim mezunu 5 Silahlı Güvenlik Görevlisi ve İlköğretim Mezunu 22 Temizlik Görevlisi alımı yapacak.

İstanbul Personel Alımı kapsamında ise, İlköğretim mezunu 15 Temizlşk Görevlisi ve 3 Güvenlik Görevlisi alınacak olup toplamda 2 ilde 45 Daimi İşçi alımı yapacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

5) Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak,

9) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Temizlik Görevlisi Şartları:

1.Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

2.Ankara’da ikamet ediyor olmak.

3.Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

Güvenlik Görevlisi Şartları:

  • Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,
  • Ankara’da ikamet ediyor olmak,
  • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
  • Vardiyalı çalışmaya müsait olmak,

BAŞVURULAR:

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22/06/2020 - 26/06/2020 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 13:14
YORUM EKLE