Bursa Teknik Üniversitesi İlköğretim Mezunu Kadın Erkek Personel Alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile Temizlik görevlisi kadrosuna personel alımı yapacağını ilan etti. İşte şartlar ve ilanın detayları şöyledir.

Bursa Teknik Üniversitesi İlköğretim Mezunu Kadın Erkek Personel Alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi İŞKUR üzerinde yayımladığı personel alımı ilanına göre en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 12 temizlik görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Bu kapsamda adaylardan aranan başvuru şartları ve detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

İLANIN DETAYLARI:

16 Aralık 2019 tarihi itibari ile Türkiye İş Kurumu üzerinde yayımlanmış olan ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere En az İlköğretim mezunu olan adaylar arasından temizlik Görevlisi alımı yapacağını belirtti. Bu kapsamda adaylardan aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal-düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecil veya muaf olmak),
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

Özel olarak ise adaylardan,  İlkokul veya ortaöğretim mezunu olmak, temizlik kimyasallarına alerjisi olmadığını belgelemek ve sağlık raporuna sahip olmak gibi nitelikler talep edilecek.

BAŞVURULAR:

Adaylar başvuru sürecine 16 Aralık 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 20 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden İş İlan No (00005306525) ile gerçekleştirebilirler.

YORUM EKLE