Ankara Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 134 Hasta Bakımı Elemanı Alımı Yapacak

Ankara Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 134 kişilik kadro ile personel alımı ilanı yayımladı. Başvuru şartları ve detaylar haberde.

Ankara Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 134 Hasta Bakımı Elemanı Alımı Yapacak

Ankara Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 134 kişilik boş kadro ile personel alımı ilanı yayımladı. Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Ankara Üniversitesi Hastanesinde görevlendirmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 134 Hasta Bakım Elemanı Alımı yapılacak.

Hasta Bakım Elemanı Genel ve Özel Şartları Nedir?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Özel olarak ise adaylardan İlan tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak ve Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak şartları aranacak.

Başvuru Süreci İŞKUR Üzerinde Başladı!

İlgili ilan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı kamu ilanları sitesinde yayımlanmış olan başvuru süreci 12 Ekim 2020 tarihi ile İŞKUR'da başlamıştır. Adaylar başvurularını bu yönde en geç 4 gün içerisinde yani 16 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. başvurular sadece Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 08:19
YORUM EKLE