Ankara Üniversitesi Hastanesi 315 İşçi Personel Alımı Başvurusu Başladı

Ankara Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile hatsanede çalışacak 315 personel alımı yapacak. En az ilköğretim mezunu yapılacak alımın detayları haberimizdedir.

Ankara Üniversitesi Hastanesi 315 İşçi Personel Alımı Başvurusu Başladı

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre Ankara Üniversitesi Hatsanede çalışacak hastane Personeli alımı gerçekleştiriyor. Yayımlanan ilana göre başvuru süreci bugün itibari ile başladı. Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Sürekli İşçi statüsünde alım yapacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.

10) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

İŞKURaracılığı ile yayımlanan ilana göre Ankara Üniversitesine personel alımı başvuruları 29 haziran 2002 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 03 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR üzerinden Elektronik ortamda gerçekleştirmek zorundadırlar.

Bu yönde esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak İŞYERİ ÜNVANI yazan yere ANKARA ÜNİVERSİTESİ yazarak ARA butonuna tıkladıktan sonra ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye  İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28/07/2020 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi //youtube.com/ankuzem adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 09:39
YORUM EKLE
YORUMLAR
Saniye Dalyan
Saniye Dalyan - 1 yıl Önce

Ben temizlik personeli olarak çalışmak istiyorum