3 Üniversiteye İŞKUR İle Temizlik Görevlisi ve Koruma Memuru Aımı Yapılıyor

Üniversiteler En az ilkokul mezunu personel alımı ilanlarını duyurdular. Farklı alanlarda Engelli, Eski hükümlü ve normal adayalar alınacak.

3 Üniversiteye İŞKUR İle Temizlik Görevlisi ve Koruma Memuru Aımı Yapılıyor

Haftanın ilanları az önce yayımlandı. 21 Aralık 2020 tarihli Kamu İŞKUR İlanları na göre 3 Üniversite İŞKUR'da Koruma Memuru ve Temizlik Personeli Alımı ilanı yayımladı. Ayrıca KPSS Siz Personel Alımı yapılacak olup başvuru sürecide ilanlar ile birlikte başlamıştır. Peki Kimler Başvuru yapabilecek? hangi Üniversite Koruma memuru Alımı yapacak? İşte detaylar

Kimler Başvuru Yapabilecek?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 21 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

7. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

8. Öncelikli sayılan adayların anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

9. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Alım Yapacak Üniversitele, Özel Şartlarır ve Kadro Dağılımları:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilalara göre 3 Üniversiteye memur alımı ilanı yayımlandı. Farklı kadrolarda en az İlköğretim mezunu KPSS Siz Memur alımı ve Personel Alımı yapılacak.

Bingöl Üniversitesi İlanı:

Üniversiteye 7 kişilik kadro ile Koruma memuru alımı yapılacak. Belirsiz süreli çalışacak adaylar için detaylar ve özel nitelikleri şöyledir:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlanı:

Erkek ve kadın adaylardan toplamda 4 kişi alınacak. Alımlar Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli kadrosunda yapılacak.

Kafkas Üniversitesi İlanı:

Kafkas Üniversitesi alımlar Engelli ve Eski Hükümlü adayar içerisinden yapılacak.  Bu kapsamda

Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?

İlgili Üniversite ilanlarına başvuru süreci 21 Aralık 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 25 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece Türkiye İş Kurumu üzerinden Elektronik ortamda veya Alo 70 ile gerçekleştirebileceler.

Bingöl Üniversitesi İlanının Tam Metni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilanının Tam Metni

Kafkas Üniversitesi İlanının Tam Metni

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yara alibrahim
Yara alibrahim - 1 yıl Önce

Lütfen annem hasta ve bebek kardesim var okuyorum notlarım çok iyi ama iş bulmam gerkiyor 13 yaşındayım babam var ama o bize sevmiyor ondan annemi kurtarıcım iş arıyorum Lütfen yardim