2021 Yılı OGM 2083 İşçi Alımı Kadro Dağılımı ve Şartlar İŞKUR'da Belli Oldu!

Orman Genel Müdürlüğü bünyesine 2021 yılı 2083 işçi alımı yapacağını bildirmişti. Başvurular İŞKUR üzerinde başlayarak kadro dağılımı ve şartlar belli oldu!

2021 Yılı OGM 2083 İşçi Alımı Kadro Dağılımı ve Şartlar İŞKUR'da Belli Oldu!

Orman Genel müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2021 yılı İşçi alımı ilanı yayımlandı. İlan 2 hafta öncesinden Resmi Gazetede yayımlanarak adaylara müjdelenmişti. Ancak ilgili ilanda sadece alım yapılacak Müdürlükler ve başvuru tarihleri verilmişti. Ancak ilan 14 Haziran 2021 tarihi ile Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanarak başvuru şartları ve detaylı kadro dağılımı belli oldu. İşte kadro dağılımı ve şartları.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

OGM Alımları için  2021 yılı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2083 kişilik boş kadro ile İşçi Alımı yapacağını bildirmişti. Bu kapsamda alımlar 2080 kişi Geçici İşçi Alımı ve 3 Daimi işçi alımı şeklinde yapılacak. Ayrıca yayımlanan ilana göre geçici olarak çalışacak adayların süresi 5 Ay 29 gün olacaktır.

Geçici İşçi Alımı Kadro Dağılımı:

 • Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar 132 kişi,
 • Orman İşçisi 1792 Kişi,
 • Aşçı 77 kişi,
 • İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 77 kişi,
 • Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 2 Kişi,

Daimi İşçi Alımı Kadro Dağılımı:

 • Buldozer (Dozer) Operatörü 1 Kişi,
 • Greyder Operatörü 1 Kişi,
 • Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 1 Kişi,

GENEL BAŞVURU ŞARLARI NE OLACAK?

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

KADROSUNA GÖRE ÖZEL NİTELİKLER:

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi):

1.En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

2.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3.

 • Torna Meslek Kolu ile ilgili mezuniyet belgesi (Ortaöğretim/Önlisans),
 • Torna Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,
 • Tornacı Mesleki Yeterlilik Belgesi [15UY0227-3],
 • Tornacı Mesleki Yeterlilik Belgesi [15UY0227-4],
 • CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi [12UY0101-5],
 • NC/CNC Tezgâh İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi [14UY0202-3],
 • NC/CNC Tezgâh İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi [14UY0202-4],

Yukarıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

4.En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5.En az 3 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek)

6.35 yaşından gün almamış olmak,

Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar Özel Şartları:

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak.

2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3. 30 yaşından gün almamış olmak.

Orman İşçisi Özel Şartları:

1. En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3. Erkek olmak. (İşe alınacak orman işçileri, orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde ve ormancılık faaliyetlerinde şehir hayatından uzak dağlık bölgelerde, yangın sonlanıncaya kadar günlerce arazi şartlarında ağır ve tehlikeli işlerde zor şartlarda çalışacağından işin niteliği gereği sadece erkek adayların başvuruları alınacaktır.)

4. 30 yaşından gün almamış olmak.

Aşçı Özel Şartları:

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.

2. Aşçılık mesleğini yapmaya engel olacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3.

 • Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,
 • Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4],
 • Ortaöğretim Aşçılık bölümü Mezuniyet Belgesi,
 • Önlisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin en az bir tanesine ait Mezuniyet Belgesi,

Yukarıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

4. En az 3 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek).

5. 40 yaşından gün almamış olmak.

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Özel Şartları:

1.En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

2.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3.

 • Motor tamir ve bakım işçiliği veya Kaporta kaynak demir servis işçiliği veya Şase servis işçiliği meslek kolları ile ilgili mezuniyet belgesi (Ortaöğretim/Önlisans)
 • Motor tamir ve bakım işçiliği veya Kaporta kaynak demir servis işçiliği veya Şase servis işçiliği meslek kolları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri
 • Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0010-3],
 • İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [20UY0408-4],
 • Otomotiv Gövde Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [14UY0191-4],
 • Otomotiv Gövde Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [14UY0191-5],
 • Otomotiv Kaportacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0006-3],
 • Otomotiv Kaportacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0006-4],
 • Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [12UY0053-3],
 • Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [12UY0053-4],
 • Otomotiv Mekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0021-4],
 • Otomotiv Elektromekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0020-5],

belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

4.En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

az 3 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Motor tamir ve bakım işçiliği veya Kaporta kaynak demir servis işçiliği veya Şase servis işçiliği meslek kolları ile ilgili Bonservis belgesi ile belgelemek)

6.35 yaşından gün almamış olmak

Buldozer (Dozer) Operatörü Özel Şartları:

1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Dozer Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,

2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,

3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,

4.40 yaşından gün almamış olmak.

5.En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

Greyder Operatörü Özel Şartları:

1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Greyder Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak

 • ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

4.40 yaşından gün almamış olmak.

5.En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Özel Şartları:

1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Ekskavatör Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak

3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

4. 40 yaşından gün almamış olmak

5.En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

BAŞVURU TARİHLERİDE BELLİ OLDU!

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurula 14 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru adımları hakkında bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ:

Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

İLAN HAKKINDA GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 22:09
YORUM EKLE