Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Büro Personeli Alımı Duyurusu Geldi!

Türkiye İş Kurumu büro personeli alımında duyuru yayımladı. Geçtiğimiz yıl alımı yapılan Büro personelleri hakkında yeni alım duyurusu geldi. İşte detaylar.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Büro Personeli Alımı Duyurusu Geldi!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü resmi inetrnet adresi üzerinde yeni bir duyuru yayımladı. Yayımlanmış olan duyuruya göre Sözleşmeli Büro perosneli alımı 15. Yedek yerleştirme duyurusu yayımlandı.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yani 21 Haziran 2018 yılında yapılan Sözleşmeli Büro Personeli alımı için sonuçlara göre asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde bazı adayların yerleştirme haklarını haybetmeleri ve yerine yeni atama sırası gelen yede kadaylara ilgili liste açıklanmıştır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yedek adaylardan sırası gelen ek listede bilgileri bulunanların aşağıda belirtilen belgeleri 25 Kasım 2019 Pazartesi mesai bitimine kadar (17:30) isimleri hizasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

İSTENEN BELGELER NEDİR?

  1. Dilekçe
  2. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).
  3. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
  4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)
  5. Adli sicil kaydı (2 Adet)
  6. Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)(Kapalı Zarf içerisinde)
  7. Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
  8. Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).

Duyurunun tamamnına ve yedek listesine İŞKUR duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

YORUM EKLE