İŞKUR'dan Sözleşmeli İMD ve Büro Personeli Alımı Duyurusu Geldi! 01 Ekim

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı ile Büro Personeli alımı yedek yerleştirme duyurusu yayımladı. 4. ve 12. yedek yerleştirme detayları.

İŞKUR'dan Sözleşmeli İMD ve Büro Personeli Alımı Duyurusu Geldi! 01 Ekim

01 Ekim 2019 tarhi ile İŞKUR Duyurular kısmında yapılmış olan duyuruya göre sözleşmeli İş ve meslek Danışmanı alımı 4. yedek ve Sözleşmeli Büro personeli alımı 12. yedek yerleştirme duyurusu yapıldı. Yapılmış olan duyuruda asıl veya yedej olarak yerleşen adayların çeşitli nedenlerle hakkını kaybedenlerinin yerine atama sırası gelen yedek adaylara ilişkin liste'nin yayımlandığı belirtildi.

Yedek adaylardan sırası gelen ek listede bilgileri bulunanların aşağıda belirtilen belgeleri 10 Ekim 2019 Perşembe mesai bitimine kadar (17:30) isimleri hizasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

Yedek aday çağırılacak durumlar oluşması halinde yedek adaylardan atama sırası gelenlerin listesi, her ayın 1. ve 15. Günü (Resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden işgünü) İŞKUR resmi internet adresi üzerinde ilan edilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER NEDİR?

Ekli listede bilgileri yer alan adaylardan istenilen belgeler aşağıda sıralanmıştır.

  • Dilekçe
  • Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).
  • KPSS sonuç belgesi.
  • Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)
  • Adli sicil kaydı (2 Adet)
  • Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)(Kapalı Zarf içerisinde)
  • Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
  • Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).

Ayıca İş ve Meslek Danışmanlığı için adaylardna yukarıdaki belgeler dışında, Geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Sertifikası henüz basılmamış olanların sertifikayı almaya hak ettiklerine dair üniversiteden alınan yazı.) istenecek.

Sözleşmeli İş Ve Meslek Danışmanı Alımı 4. Yedek Yerleştirme Yedek Adaylardan Sırası Gelenlerin Listesi: Yerleştirme Listesi için Tıklayınız.

Sözleşmeli Büro Personeli Alımı 12. Yedek Yerleştirme Yedek Adaylardan Sırası Gelenlerin Listesi: Yerleştirme Listesi için Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019, 22:47
YORUM EKLE