İŞKUR'dan Sözleşmeli İMD (İş Ve Meslek Danışmanı) Alımı Duyurusu Geldi!

İŞKUR resmi İnternet adresinde yeni bir duyuru yayımladı. İş Ve Meslek Danışmanı adaylarını ilgilendiren duyuru ile 7. yedek yerleştirme duyurusu yapıldı.

İŞKUR'dan Sözleşmeli İMD (İş Ve Meslek Danışmanı)  Alımı Duyurusu Geldi!

Türkiye İş Kurumu 17 Mart 2020 tarihi itibari ile yeni bir duyuru yayımladı. Sabah saatlerinde gelmiş olan duyuruya göre sözleşmeli İş Ve Meslek Danışmanı alımları için 7. yedek Yerleştirme duyurusu yapıldı.

Söz konusu duyuruya göre 2018 yılında yapılmış olan İş ve Meslek Danışmanı alımları için bazı adayların çeşitli nedenler ile işte nayrılmaları için yerine 7. yedek duyurusu ile yenisi alınacaktır.  7. Yedek Yerleştirme için adaylar ek listelerdeki istenen belgeleri en geç 25 Mart 2020 tarihine kadar teslim etmeleri gereklidir.

İSTENEN BELGELER NEDİR?

a. Dilekçe

b. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

c. KPSS sonuç belgesi.

d. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)

f. Adli sicil kaydı (2 Adet)

g. Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.)(Kapalı Zarf içerisinde)

h. Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

i. Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).

j. Geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Sertifikası henüz basılmamış olanların sertifikayı almaya hak ettiklerine dair üniversiteden alınan yazı.)

Geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesini veya ilgili üniversiteden alınan geçerli belge sahibi olduğu hakkındaki yazıyı teslim edemeyen adayların belgeleri eksik evrak nedeniyle teslim alınmayacaktır.

Yedek Adaylardan Sırası Gelenlerin Listesi :  Yerleştirme Listesi için Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 11:28
YORUM EKLE